Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Záverečný účet obce za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 2030.pdf 2030.pdf (508.7 kB)

 
 

Verejné vyhlášky

verejná vyhláška stavebné povolenie stavba : 11573 - Tuchyňa - Hruškové - predĺženie NNK siete Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 504vv.docx 504vv.docx (28.7 kB)

 
 

verejná vyhláška-kolaudačné rozhodnutie-stavba : 11627-Tuchyňa-Pri ihrisku: predlženie NNKVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 2076-1.docx 2076-1.docx (18.5 kB)

 
 

verejná vyhláška - kolaudačné rozhodnutie - stavba : 10396 Tuchyňa-Dolný koniec: zahustenie TS 202/ts/tuchyna dolny_koniecVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 2074-1.docx 2074-1.docx (18.8 kB)

 
 

verejná vyhláška - územné rozhodnutie-11573-Tuchyňa-Hruškové-Predlženie NNK sieteVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 1964-1.docx 1964-1.docx (21.6 kB)

 
 

oznámenie o začatí kolaudačného konania-verejná vyhláška - stavba 11627 - pri ihrisku-predlženie NNKVytlačiť
 


 
 

oznámenie o začatí kolaudačného konania-verejná vyhláška-stavba10396-dolný koniec - zahustenieVytlačiť
 


 
 

územné rozhodnutie - miestne obslužné rozhodnutie-verejná vyhláškaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 1822.pdf 1822.pdf (2.3 MB)

 
 

verejná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania - predlženie NNK siete - HruškovéVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 1779.PDF 1779.PDF (115.3 kB)

 
 

verejná vyhláška-začatie územného konania-miestne obslužné komunikácie-parcely č. 731/1 a 731/2Vytlačiť
 


 
 

verejná vyhláška - stavebné povolenie 11627 - Tuchyňa - Pri ihrisku: predĺženie NNK Vytlačiť
 


 
 

verejná vyhláška - oznámenie o začatí stav.konania-11627 - Tuchyňa - Pri ihrisku: predlženie NNKVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 1323-vv.PDF 1323-vv.PDF (143.9 kB)

 
 

verejná vyhláška - stavebné povolenie - stavba 10396 Tuchyňa - Dolný koniec: zahustenie TS 202/ts/tuchyna dolny_koniecVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 1284.docx 1284.docx (56.9 kB)

 
 

verejná vyhláška-predlženie NNK-ihriskoVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 1243.PDF 1243.PDF (341.4 kB)

 
 

verejná vyhláška - stavebné povolenie-IBV Kúty, rozšírenie verej.vodovoduVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 1238.PDF 1238.PDF (944 kB)

 
 

verejná vyhláška - územné rozhodnutie- rozšírenie vodovodu a plynovodu v časti Podhorie a Palkov kútVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 1194.pdf 1194.pdf (1.5 MB)

 
 

verejná vyhláška-oznámenie o začatí úz.konania-rozšírenie obecného vodovodu-Podhorie a Paľkov kútVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie verj.vyhl-848.PDF verj.vyhl-848.PDF (203.9 kB)

 
 

verejná vyhláška-oznámenie o začatí úz.konania-predlženie NNK-ihriskoVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 728.PDF 728.PDF (115.5 kB)

 
 

stavebné povolenie - I. a II. etapa verejný vodovodVytlačiť
 


 
 

verejná vyhláška I.a II.etapa verejný vodovodVytlačiť
 


 
 

verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania-I.a II.etapa verejný vodovodVytlačiť
 


 
 

Územný plán obce

UPO-záverečné stanoviskoVytlačiť
 

Do Územného plánu obce Tuchyňa je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie do 31. 10. 2017.


 
 

Oznámenie o začiatku prerokovania návrhu Územného plánu obce TuchyňaVytlačiť
 


 
 

verejná vyhláška-UPOVytlačiť
 


 
 

Územný plán Obce TuchyňaVytlačiť
 

návrh - územný plán obce Tuchyňa - viac v prílohách


 
 

rozsah hodnotenia - UPO - Okresný úrad, ŽP ILVytlačiť
 


 
 

Verejné vyhlášky


 

VZN č. 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Tuchyňa


 
Rozpočet obce Tuchyňa 2016-2018 - výdavky

 
Rozpočet obce Tuchyňa 2016-2018 - príjmy

 
Oznámenie o začatí verejného obtarávania UPN obce Tuchyňa
 územný plán.pdf (144.3 kB) územný plán.pdf (144.3 kB)

 
Verejná vyhláška - stavebné povolenie Obec Tuchyňa

 
Zámer obce Tuchyňa prenajať pozemok z dôvodu hodného osibitného zreteľa

 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka