Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola

Materská škola Tuchyňa č. 104, 01855 Tuchyňa č. 104, 018 55 Tuchyňa
mstuchyna@gmail.com

Prevádzka MŠ: 6.30 do 15.30 hod.
Počet zaradených detí v šk. r. 2017/2018  23 detí
Počet tried: jednotriedka MŠ
Predpokladaný počet detí odchádzajúcich do ZŠ: 3 deti

Menný zoznam pedagogických pracovníkov MŠ:
Riaditeľka  škôlky: Alžbeta Gajdošová
Učiteľka:                Silvia Cíbiková

Menný zoznam prevádzkových pracovníkov MŠ:
Školníčka:                         Mária Mikolášová
Vedúca školskej jedálne: Oľga Filová (0,5 pracovný úväzok) 
Hlavná kuchárka:             Gabriela Poliaková
Pomocná kuchárka:         Osrmanová Katarína (0,5 pracovný úväzok) 

Zameranie MŠ: 
MŠ je zapojená do projektu pod názvom "Zdravá škola". Cieľom projektu je zlepšiť
zdravotný stav detí a utvárať pozitívny vzťah k prírode.

Dlhodobá koncepcia MŠ:
- zviditeľnovať MŠ na verejnosrti, upozorňovať na dôležitosť predprimárneho vzdelávania
- výchovno-vzdelávaciu činnosť obohatiť o aktivity, do ktorých bude zainteresovaný veľký 
  okruh výchovných činiteľov
- raz ročne organizvoať deň otvorených dverí

Kultúrno-spoločenská oblasť
- účasť na kultúrno-spoločenských ôodujatiach v MŠ i v obci s pripraveným kultúrnym programom
- prebúdzanie záujmu o ľudové tradície - rozvíjať činnosť tanečného súboruTuchynćatá
- zverejňovanie detských výtvarných prác - výstavky v DK
                                                                         - v detských časopisoch
                                                                         - zapájanie do súťqží
- organizovanie výstaviek detských kníh
- prehlbovanie spolupráce s rodičmi, so spoločeskými  organizáciami ZŠ a OcÚ

Oblasť starostlivosti o zdravie a environmentálna oblasť

- všetky činnosti a aktivity zamerať tak, aby deti samé cez poznanie chránili a upevňovali 
  svoje zdravie, milovali a ochraňovali prírodu a prenášali tona svoje okolie mimo MŠ

Aktivity MŠ

- Deň jablka
- Beseda s policajtom
- Tvorivá práce rodičov s deťmi - jeseň
- Vystúpenie - spolupráca s Jednotou dôchodcov
- Tvorivá práce rodičov s deťmi - zimné radovánky
- Mikuláš
- Vianočná besiedka
- Karneval
- Marec mesiac knihy
- Tvorivé práce rodsičov s deťmi - sviatky jari
- Deň matiek
- Výlet na chatu Lesanka - spolupráca s Poľovníckym združením
- Škôlkarska olympiáda - MDD
- Rozlúčka s predškolákmi
 


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka